Za narednih godinu dana Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije donijela je s 30. lipnjom 2020. godine Odluku o privremenoj zabrani prometa za teretne automobile s priključnim vozilom (prikolicom ili poluprikolicom) na nekoliko županijskih cesta. Odlukom koja je na snazi od 30.lipnja 2024. godine do 30. lipnja 2025. godine, u vremenu 0-24 sata zabranjuje se promet teretnim automobilima s priključnim vozilom na slijedećim cestama:
  • Ž 3252: granica Brodsko-posavske županije - Lađevac - Okučani (D5)
  • Ž 4158: od D5 - Kosovac - Medari - Nova Gradiška - Staro Petrovo Selo - Vrbova - Batrina do D49
  • Ž 4244: od D49 - Lužani - Gornji Andrijevci (D525)
  • Ž 4202: Bartolovci (D525) - A.G. Grada Slavonski Brod - Garčin - Vrpolje
  • Ž 4210: A.G. Grada Slavonski Brod - Trnjanski Kuti - Oprisavci - Jaruge - D7
  • Ž 4213: Bukovlje - Slavonski Brod - D514
  • Ž 4218: Donji Andrijevci (Ž 4202) - Divoševci - Velika Kopanica
Zabrana prometa iz ove Odluke ne odnosi se na vozila trgovačkih društava ili obrta koji imaju sjedište uz županijske ceste na kojima je zabranjen promet te vozila koja uz te ceste obavljaju utovar ili istovar. Sva vozila koja koriste županijske ceste na kojima je zabranjen promet obvezna su za dolazak do sjedišta ili mjesta utovara/istovara koristiti najkraću dionicu od auto ceste A3.
 
Obilazna cesta za promet u svezi zabrane je auto-cesta A3.
 
Privremena prometna signalizacija postavljena je na navedenim cestama i pristupnim cestama koja upozorava vozače na zabranu prometa. Prometnu signalizaciju održavati će tvrtka PZC BROD d.o.o. Slavonski Brod.
 
Ocjenom stanja kolnika županijskih cesta utvrđeno je da je stanje kolnika takovo da bi daljnje odvijanje prometa (prema dosadašnjem režimu odvijanja prometa) izazvalo još veća oštećenja i ugrozilo sigurnost prometa svih sudionika. Na inicijativu Ministarstva pomorstva, prometa i veza i uz asistenciju zainteresiranih Županijskih uprava za ceste (Brodsko-posavske, Sisačko-moslavačke, Zagrebačke, Karlovačke, Varaždinske, Krapinsko­ zagorske i Međimurske) te uz podršku Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatske uprave za ceste, tvrtka "Prometis" iz Zagreba izradila je projekt "Regulacija tokova teških teretnih vozilia u koridorima hrvatskih autocesta".
 
Glavni cilj ove odluke je zaštita paralelnih županijskih cesta koje se nalaze u koridorima hrvatskih autocesta od njihovog prekomjernog uništavanja te podizanje razine sigurnosti prometa na njima. U navedenom razdoblju zabrane prometa otklanjati će se uzroci zatvaranja u okvirima sredstava utvrđenih Planom Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije.
News

Obavljeno još jedno ispitivanje kvalitete vode na Poloju, Sava je sigurna za kupače

News

Komunalac predstavio novi digitalni servis za građane, evo o čemu je riječ

News

Započeli su radovi na katastarskim izmjerama u tri općine Brodsko-posavske županije